3

Khu vực 3: - Bến quốc tế

bến du thuyền Sungroup

2

Khu vực 2: - Bến nội địa

bến du thuyền Sungroup