Cơ sở hạ tầng

Hệ thống nhà ga: 03 Tầng
Tổng diện tích
7.600m2

Khu cầu bến: dài1.350m

Bến tàu khách quốc tế

Chiều dài  470m

Sức chứa : 100 - 120 tàu du lịch và du thuyền,
02 tàu biển cỡ lớn
(trọng tải đến 225.000GT)

Bến tàu khách nội địa

4  Cầu bến

Trong đó, cầu bến số 1 và số 2 có chiều dài mỗi bên 488m,
cầu bến số 3 và 4 lần lượt dài 244m và 171m, thuận tiện cho khách du lịch và các phương tiện dễ dàng di chuyển.